api.tipmoto.com » Dokumentace API » Agendy » index

Agenda index

Vstupní agenda API, obsahuje odkazy na další agendy.

Přehled podagend

Název Strojový název WRITE
Přehled firem c NE
Číselníky lists NE
Požadavky na API request NE

Funkce agendy

Název Možnosti
Podporované metody GET
Podpora úrovně detailu
Podpora filtrace
Podpora fulltextu
Podpora stránkování
Podpora řazení
Podpora externích identifikátorů
Podpora schémat https://api.tipmoto.com/schemas/index.{xsd|rng}

Položky agendy

Str. název Název Typ Informace rw P S
agenda Podagenda string            
agenda@ref Odkaz na podagendu string            

rw = lze zapisovat
P = povinná položka
S = dle položky lze filtrovat a řadit
➀ = je v detailu id
➁ = je v detailu summary

TipMoto.com Kontaktujte nás