api.tipmoto.com » Dokumentace API » Referenční » Úrovně detailu

Úrovně detailu

Kvůli zvýšení rychlosti nejsou implicitně vraceny všechny údaje, které evidujeme. Úroveň detailnosti údajů lze řídit. Lze vybrat vždy jen jednu z úrovní.

Úroveň detailu je určena parametrem detail. Pro výpis seznamu záznamů je výchozí úroveň summary, pro detail záznamu je to full.

Ukázka:

https://api.tipmoto.com/c/12345/moto.xml?detail=full

Kód Název Popis
id Identifikátor Jen primární klíč záznamu id, idApi a lastModified (popř. aktivni)
summary Přehled id + základní přehled, např. nazev
full Plný detail Přehled všech položek, které základní záznam obsahuje.
custom:... Uživatelský detail Pouze id a vyjmenované položky (viz níže)..

Uživatelský detail

Uživatelská úroveň detailu umožňuje vybrat libovolné položky k zobrazení. Je vhodné, pokud chcete pouze některé údaje, ale summary neobsahuje to, co potřebujete, nebo je naopak rozsáhlejší.
Zápis v URL je speciální - po řetězci custom následuje dvojtečka a za ní čárkou oddělený seznam položek, které se mají vyexportovat. Např.:

http://api.tipmoto.com/c/12345/moto.xml?detail=custom:nazev,manufacturer
Vyexportují se pouze položky z úrovně id plus název a výrobce. Položka id se exportuje vždy, takže ji není třeba uvádět. Neznámé vlastnosti se ignorují.

TipMoto.com Kontaktujte nás