api.tipmoto.com » Dokumentace API » Referenční » Stránkování

Stránkování

Kvůli zvýšení výkonu webových aplikací se běžně používá systém „stránkování“. Seznam je rozdělen na stránky, které jsou uživateli zobrazeny a on mezi nimi může přepínat.

Stránkování se řídí parametry URL:

Parametr Název Ukázka
limit Maximální počet záznamů na jedné stránce. Hodnota 0 vrací všechny záznamy bez omezení a není-li uvedeno jinak, je tato implicitní. /c/12345/moto.xml?limit=10
start Kolik záznamů přeskočit. Není závislé na parametru limit. /c/12345/moto.xml?start=5&limit=10
add-row-count=true Pokud uvedete tento parameter, výstupu přidán počet záznamů v dané evidenci (zohledňuje aplikované filtry). /c/12345/moto.xml?add-row-count=true
TipMoto.com Kontaktujte nás