api.tipmoto.com » Dokumentace API » Referenční » Schémata - beta

Schémata - beta

Základní informace

U jednotlivých agend v API jsou k dispozici schémata.
Podporujeme XML Schéma (XSD) verze 1.0 a Relax NG (RNG) schémata.

Schémata nejsou v XML prolinkována s daty, odkazy naleznete pouze v XML komentářích a v dokumentaci dané agendy.

Standardní vs enum verze

U některých agend je odkazováno na tzv. enum verzi - tato obsahuje některé prvky (např. seznam výrobců motocyklů) výčtem, místo standardního omezení.
Toto řešení však nenahrazuje kompletní číselníky z agendy lists.

Export vs import verze

U některých agend se rozlišují export a import verze.
export obsahuje popis dat, jak je exportujeme od nás ze serveru.
import obsahuje popis dat, který odpovídá prvotnímu zanesení inzerátu. Při editaci lze totiž zasílat již jen změněné položky, a proto se seznam povinných a nepovinných položek může lišit!

Schémata nezahranují chybové hlášky

Ve schématech nejsou zatím vzaty v úvahu chybové hlášky při špatném volání agend!

Chyby ve schématech

Schémata jsou aktuálně v beta-testování. Narazíte-li při práci s nimi na chybu, kontaktujte nás.
Děkujeme!

TipMoto.com Kontaktujte nás