api.tipmoto.com » Dokumentace API » Referenční » Řazení

Řazení záznamů

Záznamy lze samozřejmě řadit. Seznam hodnot, podle kterých lze řadit, je závislé na konkrétní agendě. V dokumentaci dané agendy je uvedeno, zda-li lze dle prvku řadit.

Řazení je řízeno parametrem URL order. Do parametru lze uvést více hodnot oddělených čárkou, lze použít i směr řazení (hodnoty ASC a DESC).
Je-li dovoleno řazení dle atributu, tento se zapisuje za zavináč.

Ukázky:

https://api.tipmoto.com/c/12345/moto.xml?order=nazev
https://api.tipmoto.com/c/12345/moto.xml?order=manufacturer ASC,cena DESC
https://api.tipmoto.com/c/12345/moto.xml?order=manufacturer@id

Upozornění: Pozor na správné enkódování hodnoty parametru do URL.

TipMoto.com Kontaktujte nás