api.tipmoto.com » Dokumentace API » Referenční » Validace dat

Validace dat

Při ukládání dat je prováděna validace. Chyby mohou být tří typu:

Ukázka chyby při ukládání:

<tipmoto>
 <success>false</success>
 <chyby>
  <chyba>Agenda 'manufacturer' je povinná.</chyba>
  <chyba>Agenda 'název' je povinná.</chyba>
 </chyby>
 <result>
  <id ref="/c/moto/12345/123456789.xml">123456789</id>
  <warnings>
   <warning>Nesprávně vyplněna hodnota 'aktivni'. Nastaveno na hodnotu 1</warning>
   <warning>Nesprávně vyplněna hodnota 'stk'. Nastaveno na hodnotu 1</warning>
  </warnings>
  <infos>
   <info>Hodnota 'lastUpdate' je pouze pro čtení</info>
  </infos>
 </result>
</tipmoto>

Pokud chcete, aby i v případě varování nedošlo k uložení dat, přidejte do URL parametr: ?fail-on-warning=true .

Pokud chcete zvalidovat záznam a nechcete jej při tom ukládat (tzv. dry-run), přidejte do URL parametr: ?dry-run=true .

TipMoto.com Kontaktujte nás