api.tipmoto.com » Dokumentace API » Referenční » Testovací uložení (dry-run)

Testovací uložení (dry-run)

Při programování exportu je možné, že potřebujete ověřit, jak zasílat data a jsou-li tato v pořádku. Ve vybraných agendách (moto, dily, prislusenstvi) můžete použít režim testovacího uložení.

Při uložení přidejte parameter ?dry-run=true . Výsledkem bude, že se záznam neuloží, ale jen se provedou validace. Výsledkem je odpověď shodná s validačními zprávami s tím, že je připojen prvek <dryRun>true</dryRun>

Ukázka výsledného XML:

<tipmoto>
 <success>true</success>
 <dryRun>true</dryRun>
 <result>
  <id ref="/c/moto/12345/123456789.xml">123456789</id>
  <warnings>
   <warning>Nesprávně vyplněna hodnota 'aktivni'. Nastaveno na hodnotu 1</warning>
   <warning>Nesprávně vyplněna hodnota 'stk'. Nastaveno na hodnotu 1</warning>
  </warnings>
  <infos>
   <info>Hodnota 'lastUpdate' je pouze pro čtení</info>
  </infos>
 </result>
</tipmoto>

TipMoto.com Kontaktujte nás