api.tipmoto.com » Dokumentace API » Návody » Doporučení pro Vaše exporty

Doporučení pro vaše exporty (write rozhraní)

Tato doporučení se týkají exportů směrem k nám, tedy WRITE rozhraní a zasílání dat z Vašeho systému do TipMoto.com.

1. Vždy uvádějte ID
Když není ID uvedeno, systém zakládá automaticky nový záznam!
Ideální stav je, když zasíláte Vaše vlastní ID (položka idApi) a dle něj systém spáruje položky i u nás a Vy nejste zatěžováni pamatováním si našich ID. Můžete ale používat i naše ID záznamů. Více viz. identifikátory.

2. Prázdné položky
Pokud v datové struktuře uvedete nějakou hodnotu, bere se, že ji chcete nastavit.
Pokud např. zašlete prázdný popis, tj. <popis/> nebo <popis></popis/>, má se za to, že nastavujete hodnotu na prázdnou a existující hodnota se vymaže.
Buď tedy zasílejte jen hodnoty, které chcete změnit, popř. vždy celou strukturu. Pokud některé údaje neevidujete, je lepší je nevypisovat a budou se chovat dle výchozího nastavení.

3. Ne vše, co se exportuje, lze importovat
Seznam všech položek je uveden v dokumentaci agend a u každé položky je uvedeno, zda-li je pouze pro čtení či nikoliv.
Zašlete-li položku pouze pro čtení, tato se ignoruje.

4. Nezasílejte kompletní aktualizace na všechny položky
Kompletní aktualizace na všechny položky je zdlouhavá a má smysl opravdu při větších úpravách ve Vašem systému. Jinak vždy zasílejte jen změněné položky!

Počty požadavků jsou monitorovány a budeme řešit případné přílišné zatěžování serveru!

5. Zpracovávejte validační zprávy
Spolu s předchozím bodem se váže postup, kdy je vhodné, máte-li abyste aktualizaci položek navázali do Vašeho systému online. Pak můžete případně i rovnou zobrazit chybové hlášky či varování uživateli a tento je může v systému rovnou upravovat!

TipMoto.com Kontaktujte nás