api.tipmoto.com » Dokumentace API » res.tmimg.cz

res.tmimg.cz

Tato služba je mimo API (nemusíte mít zřízený přístup), avšak je vhodná v kombinaci při práci s API.

Zavoláním konkrétní URL získáte obrázek v požadované velikosti a úpravách. Tento je později na serveru cacheován (včetně respektování HTTP hlaviček jako Last-Modified, E-tag apod.) tj. toto URL můžete používat i ve Vaší aplikaci!


Zmenšení obrázků na požadovanou velikost

Zmenšení se provede zavoláním URL ve tvaru

http(s)://res.tmimg.cz/{agenda (t|d|p)}/i/{floor(ID inzerátu/1000)}/{ID inzerátu}_{ID obrázku}/{šířka}x{výška}{mód (m|c|f|r)}{-parametry}.{format}

Jednotlivé možnosti:
Základní příklad - je-li např. URL:
https://d.tmimg.cz/d/i/12/12345_9.jpg
Základní URL pro resize tedy bude:
https://res.tmimg.cz/d/i/12/12345_9/800x600.jpg

Pokročilé možnosti:
Příklad URL:
https://res.tmimg.cz/t/i/123/123456_7/800x600f-q_80-bg_0_0_255.jpg
Vytvoří z obrázku č. 7 u moto-inzerátu ID 123456 JPEG obrázek v kvalitě 80 ve velikosti 800x600 - obrázek bude doplněný na modrém pozadí.


Informace o velikostech obrázku

Systém poskytuje i informace o velikosti obrázku a to zavoláním URL ve tvaru:

http(s)://res.tmimg.cz/{agenda (t|d|p)}/i/{floor(ID inzerátu/1000)}/{ID inzerátu}_{ID obrázku}.{format}

Jednotlivé možnosti:
Základní příklad - je-li např. URL:
https://d.tmimg.cz/d/i/12/12345_9.jpg
Základní URL pro získání velikostí tedy bude:
https://res.tmimg.cz/d/i/12/12345_9.xml

Resize v API

Na základě Vašich požadavků byla změna velikosti obrázků byl zabudován i do API - podagenda resize patřící pod agendu photo.
Reálně je realizováno zasíláním požadavků na res.tmimg.cz

TipMoto.com Kontaktujte nás