api.tipmoto.com » Dokumentace API » Referenční » Uživatelsky definované hodnoty

Uživatelsky definované hodnoty

K čemu je určeno

Pokud firma zadává data na tipmoto.com a chce je exportovat k sobě na web, může se stát, že ve svém systému potřebuje položku ("kolonku"), kterou nemáme.
Tímto systémem lze definovat další položky, které mohou ovlivnit nastavení vlastního systému


Použití - 1. definice položek

Firma může nadefinovat položky, které potřebuje používat, přímo v administraci, popř. toto lze vytvořit přes API pomocí agendy uservalue
Doporučujeme dohodnout se na názvu pro aplikaci, kam se zadá název jednotlivých položek, jak jsou pak exportovány

Použití - 2. užití u inzerátů

Firma má následně u všech svých inzerátů dostupné tyto položky a může dané kolonky vyplnit.
Jednotlivé inzeráty (napříč. všemi agendami) pak mají k v API k dispozici strukturu uservalues, kde jsou zaneseny jednotlivé uživatelské hodnoty a kde si můžete zpracovat dodatečně další potřebná data!

Další vlastnosti

Seznam polí naleznete v agendě agendy uservalue.

Pokud si přejete omezit vypisovaná uživatelsky definovatelná pole (např. pro výpis seznamu potřebujete jen některá), lze tak učinit pomocí URL parametru usrval-show=nazev,1. Jde o seznam hodnot, které se mají zobrazit, oddělených čárkou. Ve výčtu je možné použít jak název, tak i ID uživatelsky definované hodnoty.


Komu je určeno

Toto rozšíření je určeno pouze pro firmy a jejich aplikace a není určeno pro inzertní servery apod.
Jste-li inzertní server a potřebujete další čísleníkovou hodnotu apod., kontaktujte nás.

TipMoto.com Kontaktujte nás