api.tipmoto.com » Dokumentace API » Referenční » Povolené HTML

Povolené HTML

Při zasílání HTML ve WRITE režimu, dochází k omezení HTML (pokud HTML daná struktura povoluje) pouze na vybrané tagy, atributy, CSS vlastnosti.

Povolené HTML tagy

p, br, strong, b, em, i, dfn, u, ins, strike, s, del, sub, sup, a, hr, ul, ol, li, table, th, tr, td, tbody, thead, tfoot, caption, col, colgroup, dd, dt, dl

Povolené HTML atributy

a.href, a.rel, a.target, style, table.border, table.cellpadding, table.cellspacing, colspan, rowspan, title

Povolené CSS vlastnosti

text-align, vertical-align, margin, padding, font-weight, font-style, text-decoration, width, height, border, outline, list-style-type

TipMoto.com Kontaktujte nás