api.tipmoto.com » Dokumentace API » Referenční » Podporované formáty

Podporované formáty

REST API dokáže exportovat a importovat data v různých formátech.
Typ výstupního formátu je určen příponou (.xml, .json).

API podporuje následující formáty:

Název Poznámka Přípona WRITE
XML Strojově čitelná struktura ve formátu XML. .html ano
JSON Strojově čitelná struktura ve formátu JSON. .json ano
HTML HTML stránka pro zobrazení informací na webové stránce. .htm
.html
ne
JPG Fotografie. Pouze pro získární konkrétní foto .jpg ne
Interně systém pracuje s formátem XML a zbylé formáty (JSON, HTML) jsou z/do XML převáděny.
XML formát obsahuje komentáře, které popisují data.
TipMoto.com Kontaktujte nás