api.tipmoto.com » Dokumentace API » Návody » Odlišnosti od REST-API

Odlišnosti od obvyklého REST-API

Operace PUT vs POST

Standardní HTTP REST-API používá operaci POST pro založení záznamu (create) a PUT pro úpravu záznamu (update).

V našem systému lze pro založení/úpravu vždy použít stejnou operaci a operace (tj. založení nebo úprava) se vybere automaticky dle kontextu (id nebo idApi již existuje či nikoliv).
Toto chování je pro vás snazší - nemusíte totiž ve své aplikaci řešit, je-li už u nás záznam založen či nikoliv!

Data pro operaci POST

Kvůli zpětné kompatibilitě s některými staršími klientskými knihovnami, které mají problém s jinými operacemi než GET/POST, přijímáme POST jako formulářová data (multipart/form-data) a to ve formulářovém poli s názvem tipmoto

TipMoto.com Kontaktujte nás